Ngành kỹ thuật

Ngành kỹ thuật

  • Số lượng tuyển sinh: 100 chỉ tiêu.
  • Lương trợ cấp TG học: 900 – 1200 Euro
  • Lĩnh vực: thợ điện, thợ cơ khí, thợ cơ điện